صنایع تهویه گستر

تولید کننده انواع هواکش صنعتی و خانگی و سیستم های تصفیه کننده آلودگی های صنعتی و فیلتراسیون، بگ فیلتر، مولتی سیکلون ، انواع هواکش دیواری، کانالی، سانتریفیوژ، سقفی

آبان 93
1 پست
تیر 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
آذر 92
1 پست
مهر 92
2 پست
شهریور 92
3 پست
مرداد 92
9 پست
تیر 92
14 پست
خرداد 92
28 پست
کانالکشی
1 پست
canal
1 پست
کنال_کشی
1 پست
دمپپر
1 پست
هود_سقف
1 پست
روف_فن
1 پست
هواکش
1 پست
هود_سقفی
1 پست
کانال
3 پست
جت_فن
1 پست
دمپر_هوا
1 پست
جت_پالس
1 پست
قیمت_فن
1 پست
ونچوری
1 پست
شیپوره
1 پست
certificate
1 پست
هود
1 پست
دودکش
1 پست
تصفیه
2 پست
bag_filters
1 پست
bagfiltres
1 پست
مرغداری
1 پست
گلخانه
1 پست
آکسیال
2 پست
اگزاست
1 پست
فن_طبیعی
1 پست
شیپوری
1 پست
ونچوره
1 پست
توربو
1 پست
دمپر
1 پست
موتور
1 پست
eex
1 پست
داکت
1 پست
پرده_هوا
1 پست
سیکلونی
1 پست
فیلتر
1 پست
بگ_فیلتر
1 پست
پروانه
1 پست
multi-wing
1 پست
رادیال
1 پست
فن_محوری
1 پست
فن_بادی
1 پست
کیج
1 پست
فن_خانگی
1 پست
سیکلون
1 پست
پالس_جت
1 پست
غبارگیر
1 پست
multiwing
1 پست
فن_سقفی
1 پست
فشار_قوی
1 پست
داکت_فن
1 پست
فن_صنعتی
1 پست
تهویه
1 پست